Huisregels

Huis- en gedragsregels van “De Koning van Denemarken”  Voor iedereen moet de binnenstad gezellig, leefbaar en veilig blijven. Daarom gelden in “De Koning van Denemarken”. Deze regels zijn opgesteld in overleg tussen ondernemer, politie en gemeente.

Toegangscontrole
Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Ook mag men van u vragen dat u een detectiepoortje passeert. Beslissingen van een portier zijn bindend.

Kleding
Wij stellen eisen aan uw kleding. Voldoet u niet aan die eisen, dan kunnen wij u de toegang ontzeggen.

Camera’s
De Koning van Denemarken heeft camera’s Als u ons bedrijf bezoekt stemt u ermee in dat opnamen worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie.

Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen
U mag geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken. U mag ze zelfs niet op zak hebben. Onze medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering.

Wapens
U mag geen wapens op zak hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Wordt u gesnapt, dan waarschuwen we de politie.

Agressie
Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden. Bij constatering volgt verwijdering en ontzegging van de toegang.

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag
Wie zich hinderlijk of aanstotgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering ontzegging van de toegang.

Consumpties
U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie alleen binnen het bedrijf en binnen de openingstijden van het terras op het terras gebruiken. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.

Toiletgebruik
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.

Samenscholing
U mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoeden wij een hinderlijke samenscholing dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

Horeca-eigendommen
U mag eigendommen van De Koning van Denemarken niet mee naar buiten nemen. Dat geldt ook voor flessen of lege blikjes. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor reparatie of vernieuwing.

Eigendommen van bezoekers
Wie kleding of andere eigendommen kwijt raakt, kan daarvoor niet de horecaonderneming aansprakelijk stellen.

Verloren en gevonden voorwerpen
Als u een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dat bij de ondernemer in te leveren. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk twee weken bij de politie gedeponeerd. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

Klachten
Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze onmiddellijk aan een medewerker van het horecabedrijf. Klagen na afloop heeft geen zin.

Overtreding van de huis- en gedragsregels
Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, zult u meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.